Oulun Hiukkavaara

Oulun Hiukkavaaran 20 000 asukkaan kaupunginosan kehittämisen visiona on ihmisen kokoinen, kestävä ja edellä kulkeva pohjoinen talvikaupunki, joka on neljän vuodenajan kaupunki. Hiukkavaarassa kehitetään uudenlaista asuinympäristöä ja kaupunkitilaa, joka toimii eri vaiheissaan avoimena testiympäristönä.

Hiukkavaaran keskus

Oulun Hiukkavaaran 20 000 asukkaan kaupunginosan kehittämisen visiona on ihmisen kokoinen, kestävä ja edellä kulkeva pohjoinen talvikaupunki, joka on neljän vuodenajan kaupunki. Hiukkavaarassa kehitetään uudenlaista asuinympäristöä ja kaupunkitilaa, joka toimii eri vaiheissaan avoimena testiympäristönä. Tähän liittyen on laadittu virtuaalinen 3d-kaupunkimalli.

Virtuaalimallissa on esitetty Hiukkavaaran keskus sekä Soittajankankaan ja Vaskikankaan asuntoalueet, joilla tulee asumaan tulevaisuudessa n. 6000 asukasta. Keskukseen tulee laajat kaupalliset sekä kunnalliset palvelut.

Tervetuloa tutustumaan Hiukkavaaran keskuksen virtuaalimalliin ja antamaan palautetta alueen visiosta!

Oikean alakulman i-merkistä saat näkyviin ohjeet mallissa liikkumisesta. Lumihiutalesymbolista voit valita talvi- tai kesänäkymän.

Voit liikkua mallissa W, A, S ja D-näppäimillä. C-näppäimellä voit valita ilmakuva- tai katutasonäkymän. Ilmakuvanäkymässä voit vaihtaa katselusuuntaa pitämällä hiiren oikeaa näppäintä pohjassa sekä säätää korkeuttasi Q- ja E-näppäimillä.

-----------------------------------------------------------------------

Hiukkavaara centre

The vision for developing the new city district for 20 000 new inhabitants in Hiukkavaara: A northern winter city – a human-sized, sustainable forerunner. The overall frame of reference has been an example city designed and constructed for challenging northern living conditions. It is a test environment - a Living Lab - for urban planning and construction where enterprises can test their products. An interactive 3D virtual city model of the area has been prepared.

In the virtual model you may see the future Hiukkavaara center and the residential areas Soittajankangas and Vaskikangas, for more than 6000 inhabitants altogether. Hiukkavaara center will be a new regional center serving approximately 40 000 inhabitants in the nearby region. The center will offer diversified housing, extensive municipal and private services, as well as jobs.

 

Welcome to take a look at the virtual model and to leave feedback!

 

You can move around by using the keys W, A, S and D. You can choose between aerial and street level view by pressing C. In aerial view you can change the view point by holding the right button down while moving the mouse, and adjust height by pressing Q and E.

By clicking the snowflake symbol in the low right corner you can change between summer and winter scenery.

 

Jatka malliin | Go to Model (Web) ->

Mikäli malli ei toimi selaimessasi, voit ladata työpöytäsovelluksen alla olevasta linkistä

Lataa Windows työpöytäsovellus | Windows Desktop version

 

Vanha Hiukkavaara - suunnittelupeli

Vanha Hiukkavaara on aiemmin tullut tutuksi lähinnä entisenä kasarmialueena. Nyt alueesta luodaan vahvan identiteetin omaava, persoonallinen ja omaleimainen sekä moderni ja kestävän kehityksen mukainen uusi asunto-, palvelu- ja työpaikka-alue.

Oulussa kehitetty 3D –sovellus tuo kaupunkisuunnittelun kaikille helposti lähestyttäväksi ja mahdollistaa kaupunkilaisten osallistumisen suunnitteluprosessiin uudella tavalla.

Voit katsella malleja nyt kolmiuloitteisilla periaatemalleilla, jättää palautetta suunnittelijoille tai luoda oman mallisi.

Lisätietoja suunnitelmista ja suunnittelusta:
https://www.ouka.fi/oulu/hiukkavaara/vanha-hiukkavaaraAVAA SUUNNITELUSOVELLUS

Selainsuositus: paras toimivuus Firefox tai Chrome, Safari ja Edge myös.
Mobiiliselaimet (iOS, Android) eivät toimi, sovellus saatavana mobiililaitteille myöhemmin.

Oheisen linkin takaa löytyy tarkempaa tietoa alueen suunnittelun lähtökohdista.

Voit myös lähettää kysymyksiä ja palautetta sovellukseen liittyen.

Pelisovelluksen tilaajana on 6Aika, kestävän kaupunkikehityksen strategiahanke.
Pelisovellus on toteutettu Playsign -tuotteella. www.playsign.net
Pelin korttelimallit on mallintanut Arkkitehtitoimisto M3 Oy.